top of page

Historie:
Den 3.12.1906 besluttede en række lokale bønder, med støtte fra Hedeselskabet, at tage et enestående initiativ: At oprette et anpartsselskab med det formål at tilplante de sandede jorder sydøst for Vrejlev Kloster (nord for Poulstrup by). Et område blev dog aldrig beplantet, men anvendtes til græsning.

I 1923 vedtog man, at Poulstrups idrætsforening for 80 kr. årligt, kunne leje et areal til fodboldbane - og dette areal var nøjagtigt der hvor skolens gymnastiksal nu ligger. Hvis idrætsforeningen ville benytte pladsen til fest, skulle der dog betales ekstra herfor, men i 1929 resignerer man og meddeler, at man vil stille pladsen til fri afbenyttelse for fodboldspillere fra by og omegn.

I 1933 fik en gruppe borgere den idé, at etablere en festplads i skoven. Pladsen blev en rund plæne med en omliggende bøgehæk, der nu er blevet til fuldvoksne bøgetræer. Om pladsen blev forsynet med bænke vides ikke, men en talerstol blev rejst og til større arrangementer blev bænke hentet fra det nybyggede forsamlingshus.

I mange år var grundlovspladsen rammen om 5. juni festerne i Vrejlev og Poulstrup. Bønder kom fra hele egnen i stort tal i jumper for at høre talerne, hvor den kendteste var statsminister Erik Eriksen. Der blev også holdt ringridning på pladsen. I 1960-erne frasolgtes 12 tdr. land til den ny Vrejlev-Hæstrup Centralskole.


Århundredets orkan
Den 7. januar 2005 ramte en voldsom orkan Danmark, med vindstød op til 46 m i sekundet og denne orkan gjorde store skader på plantagen Poulstruplund. Hovedparten af skoven væltede eller knækkede, og det gik hårdest ud over ædelgran og grandis, hvorimod løvtræerne stort set ingen skade tog. 

En ny grundlovsplads
I 1995 ryddede skolen pladsen for krat og grundlovspladsen blev tilplantet med masser af rododendron, der netop nu står med hundredvis af flotte blomster. En fokusgruppe under Multinetværket har omdannet den gamle grundlovsplads til et nyt samlingssted for egnens beboere, og som det kan ses på billedet findes der solide borde/bænkesæt til fri afbenyttelse. Man skal bare rydde op efter sig og tage evt. affald med sig når man forlader den gamle grundlovsplads, så det er oplagt at tage på skovtur ved den naturskønne gamle grundlovsplads.

 

Plantagen Poulstruplund ligger umiddelbart nord for Poulstrup og al gående færdsel er tilladt. En del af naturstien "Klosterruten" går igennem plantagen. 

Poulstruplund plantage - den skønne skov ved Poulstrup
bottom of page