top of page
Lokalbladet

Giv dit bidrag til det næste Lokalblad:

Alle har mulighed for at indsende bidrag til Lokalbladet, så har du en begivenhed, eller en oplevelse du vil dele med læserne, så send dit birag til

lokalbladet9760@gmail.com

Hent digital udgave af Lokalbladet


I menuen har du mulighed for at downloade alle Lokalblade der er udkommet siden starten i 1990. 

Sidder man et eller andet sted i verden og har brug for nyt fra Poulstrup og Vrejlev-Hæstrup egnen, så er der mulighed for at hente alle blade på Internettet.

Mangler Lokalbladet i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som står for langt hovedparten af omdelingen.  Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fravalgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lokalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeaviser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der formodentlig fremover være flere der fravælger reklamer og ugeaviser. 
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev Kirke.  
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital udgave på www.poulstrup.net

 

bottom of page