top of page

Landsbyforums vigtigste opgaver

  • At være sparringspartner for Hjørring Kommune i sager, der vedrører udviklingen i landdistriktet.

  • At hjælpe samarbejde mellem lokalområderne i landdistriktet på vej og være forum for inspiration lokalområderne imellem.

  • At være bindeled mellem borgere, lokalsamfund og kommune i forhold til samarbejde og
    informationer.

Hjørring Kommune er sekretariat for Landsbyforum. Der afholdes årligt fire ordinære møder i Landsbyforum og ekstraordinære møder efter behov.

Find referater og mødedatoer for Landsbyforum her

Nye vedtægter for Multinetværket

Find sidste referat her

Grundlovspladsen-1.jpg

TUESDAY, OCT 12

CALL US TO RESERVE YOUR SPOT

123-456-7890

Landsbyforum
Klosterruten 010.jpg
bottom of page